Jak vrátit / reklamovat zboží?

Vrácení zboží z objednávky - odstoupení od smlouvy

V případě, že Vám zboží z Vaší objednávky nesedí nebo z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje (např. střihem, barevným provedením apod.), samozřejmostí je možnost jej vrátit kupujícímu zpět odesláním na uvedenou korespondenční adresu, která slouží pro příjem zásilek.

Pro zjednodušení celého procesu vrácení zboží jsme pro Vás připravili speciální platformu, která Vás jednoduchými kroky provází. Stačí kliknout na záložku VRÁCENÍ ZBOŽÍ, která je zobrazena na levé straně naší stránky a poté vyplňte následující informace:

  • číslo Vaší objednávky
  • email z Vaší objednávky
  • klikněte na tlačítko pokračovat

V následujících krocích si vyberete možnosti vrácení zboží a také požadovaný způsob vrácení platby, případné výměny. Neprodleně po odeslání oznámení o vrácení zboží, obdržíte potvrzení na Vámi uvedený email z Vaší objednávky.

Postup pro vrácení je následující:

  • ve 14denní lhůtě od doručení kompletní objednávky můžete prodejci zaslat projev vůle od smlouvy odstoupit - pro zjednodušení klikněte v levém rohu na stránce www.bestmoda.eu na záložku "VRÁTIT ZBOŽÍ"
  • nepoužité zboží musíte zaslat zpět do 14 dnů od chvíle, kdy obchodníka informujete, že od smlouvy odstupujete
  • 14 denní lhůta pro odstoupení se nevztahuje na zboží vyrobeného na objednávku nebo zboží jednoznačně přizpůsobeného osobním potřebám (např. obleky šité na míru)
  • ve 14 denní lhůtě od doručení vráceného zboží Vám bude vrácena platba 

Obchodníka musíte o svém rozhodnutí odstoupit od nákupu jasně informovat. Pouhé vrácení zboží nestačí. Prodejce vám je povinen poskytnout Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ten sice můžete použít, ale není to podmínkou. Pro zjednodušení procesu vrácení zboží jsme pro Vás připravili funkční záložku "VRÁTIT ZBOŽÍ", která Vás jednoduše navádí celým procesem vrácení zboží.

Objednávku doporučujeme odeslat prostřednictvím české pošty jako doporučenou zásilku, která má přidělené sledovací číslo a je posléze dohledatelná (oproti obyčejným zásilkám) a vztahuje se na ní pojištění zásilky v případě, že by došlo ke ztrátě / poškození odeslané zásilky přepravcem. Chráníte tak především sami sebe. Za nedoručení vráceného zboží přepravcem není prodejce zodpovědný.

Dbejte prosím na správné zacházení se zbožím, které vracíte tak, aby nedošlo k jeho zašpinění nebo poškození, a bylo nám vráceno v původním stavu. Za stav zboží do doručení zpět k nám, přebíráte zodpovědnost. Tak jako my Vám doručujeme zboží nové, čisté, s etiketami, nesedící zboží nám zasílejte v původním stavu. Vyvarujeme se tak obě strany nepříjemné skutečnosti a případnému započtení poškození / znečištění (v souladu se zákonným ustanovením).

V případě, kdy si nepřejte zboží vrátit, ale pouze vyměnit velikost, informujte nás s žádostí o výměnu emailem na info@bestmoda.eu a my Vám rádi výměnu velikosti zrealizujeme zdarma.


Reklamace zboží z mé objednávky

Na každé zakoupené zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců dle norem EU. Záruční doba začíná běžet převzetí zboží zákazníkem.

Pokud shledáte u zboží zakoupeného závadu, prodejce je musí nechat bezplatně opravit či vyměnit nebo vám musí poskytnout slevu, případně vrátit peníze.
Obecně platí, že o úplné nebo částečné vrácení peněz budete mít možnost požádat pouze v tom případě, že oprava či výměna zboží nebude možná.

Pro zjednodušení procesu reklamace zboží jsme pro Vás připravili funkční záložku "VRÁTIT ZBOŽÍ", která Vás jednoduše navádí celým procesem vrácení zboží, kde uvedete důvod vrácení, v případě reklamace, zvolíte důvodem reklamaci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.


Od 1.2.2016 vstoupila v účinnost 2. část novely zákona o ochraně spotřebitele
, která zavádí systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy, nebo ze smluv o poskytování služeb.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, které se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je také nově příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz - http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Před přistoupením k mimosoudnímu sporu doporučujeme spotřebiteli nejprve kontaktovat nás jako prodejce (info@bestmoda.cz) pro vyřešení nastalé situace.

 

 

 

Napište nám
Vrátit zboží